Portál veřejné správy ČR: http://portal.gov.cz/

Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz/

Czech Point: http://www.czechpoint.cz/

Česká národní banka: http://www.cnb.cz/

Obchodní rejstřík: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index