Ing. Marcela Šteflová

  • Vystudovala jsem Fakultu ekonomickou na Západočeské Universitě v Plzni.
  • V roce 1996 jsem získala kvalifikaci manažera malých a středních podniků.
  • Jako pracovník správce daně jsem 3 roky pracovala na Finančním úřadě.
  • Od roku 1998 podnikám v oboru účetnictví a ekonomického poradenství.
Ing. Radim Bouček

  • Daňový poradce ev. č. 2595.
  • Vystudoval VŠE v Praze.
  • 5 let praxe jako kontrolor na Finančním úřadě.
  • Od roku 1996 podniká v oboru účetnictví a jako daňový poradce.
  • 14 let praxe jako správce konkursní podstaty, insolvenční správce, likvidátor.


ostatními členy našeho týmu jsme připraveni poskytnout Vám naše služby svědomitě a včas. Účetnictví je náš koníček, a proto můžete bez obav přenechat Vaše starosti na nás a jsme kdykoliv ochotni Vám poskytnout radu a pomoc. 

Našimi klienty jsou firmy a podnikatelé s různými obory činnosti. Nespecializujeme se na jeden typ obchodních společností a subjektů. 

Kromě zákonem stanovených evidencí a účetních sestav, které jsou samozřejmostí, jsme schopni se flexibilně přizpůsobit individuálním potřebám klienta a vyhotovit potřebné sestavy pro jeho operativní potřeby (např. oblíbená sestava "neplatičů"). 

Termíny daňových povinností hlídáme za Vás.